cambiando
acrylic 15x15

07.16 Spain


amor de niño

acrylic 15x15

07.16 Spain

eeneetrois
acrylic 15x15

2.15

Painting 2016


cadena del corazón
acrylic 15x15

07.16 Spain


Añoranza

acrylic 15x15

07.16 Spain


Sinker

acrylic, found cupboard door, plastic debris from beach 17x17

07.16 Spain

the deep

acrylic 30x30

02.16  Canada

eeneeun
acrylic 15x15

2.16 London, On Canada


Maestranza

acrylic 35x52

07.16 Spain

​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​MYRNA PRONCHUK


Painting 2015, 2014

capitulation for rover

acrylic 35x35

02.16 Canada

eeneedu
acrylic 15x15

2.16


Rumba

mixed media 45x45

05.16 Germanycorazón flamenco

acrylic 35x35

07.16 Spain